Uw probleem

Psychologische hulp voor mensen met migratie achtergrond

GGZ in Balans behandelt en begeleidt volwassenen vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar met verschillende sociale en culturele achtergronden. Wij zijn gespecialiseerd in Psychologische hulp voor mensen met migratie achtergrond. Het kan gaan om uiteenlopende problemen:

  • Depressie – sombere en lusteloze gevoelens, vermoeidheid, slecht slapen
  • Ernstige, chronische pijn zonder lichamelijke verklaring
  • Angst
  • Trauma, vanwege schokkende gebeurtenissen (denk ook aan vluchten voor oorlog en geweld)
  • ADHD
  • Dwangstoornis
  • Ernstige gevoelens van verdriet, schuld, schaamte of falen

Migratie en onbekendheid met de Nederlandse cultuur kunnen een factor zijn bij al deze problemen.

Soms kunnen we niet helpen

Cliënten met acute psychiatrische hulpvragen (zoals psychotische stoornissen of ernstige depressies) of met chronische verslavingsproblematiek kunnen wij helaas niet helpen. Dat geldt ook voor cliënten waarbij opname in een kliniek gewenst is.

Is dit aan de hand, neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan beoordelen waar u het best geholpen kunt worden.